Aimmura-X

aimmura-x

เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ล่าสุด ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสุขภาพ Aimmura-X ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัย โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีองค์ประกอบสำคัญนั่นคือ “เซซามิน” ซึ่งในผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ท่านอาจารย์กระซิบบอกว่า มีสารเซซามินมากกว่าถึง 20 เท่า ถ้าเทียบกันกับ Aimmura-O นั่นเป็นการแสดงเชิงสัญญลักษณ์ว่าเราเป็น “ราชาแห่งงาดำตัวจริง!!”